Historia szkoły - sp10bielawa

Przejdź do treści

Historia szkoły

Szkoła
Historia szkoły

W dniu 04.09.1965 uroczyście otwarto szkołę. Kierownikiem został p. Kazimierz Kwiek a zastępcą p.Alfreda Gerelecka. Jednak 4 września nie rozpoczęto nauki, ponieważ trwały jeszcze prace wykończeniowe. Przez kilka dni wychowawcy wraz z uczniami prowadzili zajęcia na pobliskiej łące i Górze Parkowej. Lekcje miały charakter zabawy.
Wielu absolwentów dziesiątki wyrosło na cieszacych się powszechnym szacunkiem ludzi sukcesu. Niektórzy wyjechali za granicę lub w inne rejony Polski. Jednak najwięcej pozostało w Bielawie i są to zwykle porządni ludzie, których dzieci uczęszczają między innymi do Szk. Podstawowej Nr 10. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych spora grupa uczniów była pochodzenia żydowskiego i greckiego. W pamięci nauczycieli pozostały takie nazwiska jak Weinrub, Skoczylas, Kirszensztain, Blumes, Tanenbaun i Rizu.
Do nowej i pięknej szkoły zgłosiło się 821 uczniów. W placówce podjęło pracę 20 nauczycieli. Oto oni: Józefa Borówka, Barbara Dęmbicka, Zofia Jabłońska, Irena Jędrasik, Barbara Kawała, Maria Kowalik, Stanisław Kukułka, Dieta Kunigowska, Elżbieta Najman, Teresa Podyma, Bożena Radlińska, Barbara Rosińska, Stefania Skwara, Anna Specjalska, Zofia Syska, Józef Szarleja, Zenon Weber, Janina Wojciechowska, Helena Zając i Józef Zakrzewski. Pierwszy rok pracy był bardzo ważny w rozwoju szkolnictwa w Polsce. Zakończono okres przygotowań do przejścia z 7 - letniego na 8 - letnie nauczanie w szkole podstawowej. Nastąpiło to 1 września 1966 roku.

W roku szk. 1966/67 pracownia biologiczna prowadzona przez pana Z. Webera została zgłoszona do konkursu i zdobyła III miejsce w województwie za wygląd estetyczny oraz wyposażenie w pomoce naukowe.
W roku szk. 1967/68 powstały dwie wyspecjalizowane klasopracownie: chemiczna i geograficzna.

W roku szkolnym 1979/80 wprowadzono zajęcia w systemie gabinetowym. Mimo ciągłego przemieszczania się uczniów klas starszych do różnorodnych gabinetów, zauważało się, że praca tym systemem przynosiła zadowalające wyniki. Szkoła szczyciła się wówczas chórem prowadzonym przez panią Zofię Jabłońską (przyszłą dyrektor szkoły Z. Odjas). Zespół młodych śpiewaków uświetniał swymi występami liczne uroczystości.

Podczas wakacji 1972 roku w szkole przeprowadzono kompleksowy remont, co podniosło estetykę placówki. Odnowiony budynek 1 września przyjął w swe mury 791 uczniów i 29 pedagogów. W tym też roku Rada Pedagogiczna wprowadziła elementy nauczania programowego w matematyce i nauczanie problemowe w zespołach na lekcjach języka polskiego, historii, geografii i biologii.

W następnych latach w związku z rozbudową Osiedla XXV - lecia PRL do szkoły uczęszczało coraz więcej dzieci. W końcu roku szk. 1982/83 postanowiono przejść na dwuzmianowy system pracy. Pierwsza zmiana rozpoczynała lekcje o godz. 7.10, a druga zmiana kończyła około godziny 17.30. Nauczyciele i uczniowie pracowali 6 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty.
W 1985 r. powstał Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Rok później podjęto decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 10. Na czele Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły stanął pan Andrzej Świętczak.

W czerwcu 1985 r. na emeryturę przeszedł pierwszy dyrektor szkoły pan mgr Kazimierz Kwiek, który piastował to stanowisko 19 lat. W 20. roku istnienia szkoły nowym dyrektorem została mgr Zofia Odjas.

W roku szk. 1990/91 nastąpiło tak długo oczekiwane otwarcie nowej części szkoły. W efekcie tego zyskaliśmy 20 pomieszczeń, aulę i amfiteatr. 8 listopada 1991 r. był dniem szczególnie ważnym, gdyż świętowaliśmy otwarcie nowej hali sportowej z widownią. Z końcem roku szk. 1998/99 w wyniku reformy szkolnictwa podstawowego do gimnazjum odeszli absolwenci szóstych klas.

W czerwcu 1999 r. na emeryturę przeszła pani dyrektor Zofia Odjas, która kierowała szkołą 14 lat. Nowym dyrektorem została pani mgr Maria Tomsia.
W wyniku reformy systemu oświatowego w klasach I - III wprowadzono nauczanie zintegrowane, a w klasach IV - VI nauczanie blokowe.

10 grudnia 1999 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Europejskiego, którego opiekunem jest p. mgr Joanna Baciak.

W czerwcu 2008 r. na emeryturę przeszła pani wicedyrektor Ewa Goszczyńska, skład dyrekcji pozostał dwuosobowy.

19 grudnia 2008 odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego przy naszej szkole. Boisko zostało zbudowane w ramach projektu " Blisko boisko" finansowanego przez PZU i Urząd Miasta Bielawa.

W sierpniu 2009 na emeryturę przeszła pani dyrektor Maria Tomsia, a 1 września powitaliśmy nowego dyrektora pana mgr Dariusza Spychalskiego. Jednocześnie zmieniła się nazwa naszej szkoły.  
Od 1 września 2009 brzmi ona: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie.
Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego powołano do życia klasę sportową, a uczniowie- sportowcy złożyli uroczyste ślubowanie.
Copyright 2000-2017 sp10bielawa . All rights reserved.

+48 74 645 - 22 - 17
sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl
Wróć do spisu treści