O szkole - sp10bielawa

Przejdź do treści

O szkole

Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie  to placówka publiczna, należąca do
Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
To szkoła z wieloletnimi wzorowymi tradycjami oświatowo- wychowawczymi.
Przygotowujemy dzieci do systematycznej nauki, do rozwijania i udoskonalania swojej osobowości, swoich zainteresowań oraz uzdolnień.
Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy naszym uczniom. Szanujemy prawo każdego młodego człowieka do oryginalności i kreatywnego myślenia, do samorealizacji. Organizacja naszych działań w dużej mierze opiera się na zgodnym współistnieniu, zgodnej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców .

Szkoła oferuje, między innymi:
- przyjazną uczniom i rodzicom atmosferę,
- naukę dwóch języków- języka angielskiego i języka niemieckiego (w razie potrzeby także języka rosyjskiego),
-wszystkie dzieci są objęte nieodpłatnymi zajęciami z pływania  
-pomoc pedagoga i psychologa,
-zajęcia wyrównawcze,
-koła zainteresowań,
- konkursy, olimpiady, zawody,
- wycieczki, „zielone szkoły”, obozy sportowe, ogniska, koncerty muzyczne, spotkania teatralne,
- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną


Copyright 2000-2017 sp10bielawa . All rights reserved.

+48 74 645 - 22 - 17
sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl
Wróć do spisu treści