WAŻNA INFORMACJA dla rodziców uczniów klas I-III

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie informuje, że od 25.05.2020 r. w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I – III w godzinach 7.00 – 16.30 w budynku przy ul. Parkowej 12.

W związku z tym proszę o złożenie deklaracji o uczęszczaniu dziecka na te zajęcia poprzez wybranie odpowiedniej z opcji wskazanych poniżej:

Dziecko będzie uczęszczać na zajęcia:

  • regularnie (każdego dnia), w godzinach ……………………………………………………
  • w wybranych dniach i godzinach:(jakich?)………………………………………….

 ………………………………                                                                                                                                  (podpis rodzica)

Informację proszę przesłać na adres: sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl do dnia 19.05.2020 r. Niedostarczenie informacji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z zapewnieniem dziecku opieki w domu!!!

O szczegółach dotyczących organizacji zajęć informować będziemy Państwa na bieżąco.

Deklaracja do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1xLMN0oQ–hqhP35x5D4Jyu8czgYkpwPh

 

 

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Linki do ofert edukacyjnych  na rok szkolny 2020/2021 szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie:

I LO w Dzierżoniowie (typ szkoły-liceum) http://1lodzierzoniow.eu/wp-content/uploads/2020/02/Rekrutacja-2020-2021.pdf

II LO w Dzierżoniowie (typ szkoły-liceum) http://2lodzierzoniow.pl/oferta-2/

LO Bielawa (typ szkoły-liceum) http://liceumbielawa.pl/ (dla kandydata/rekrutacja)

ZS nr 1 w Dzierżoniowie (tzw. RADIOBUDA) (typ szkoły-technikum) http://zs1-radiobuda.pl/?page_id=893

ZS nr 2 w Dzierżoniowie( tzw. OXFORD) (typ szkoły-technikum/szkoła branżowa I stopnia) https://drive.google.com/file/d/1YC_DsvUY5nqEKcVO6VE__tjeBEoP6aaF/view?usp=sharing

ZS nr 3 w Dzierżoniowie (tzw. EKONOMIK) (typ szkoły-technikum) https://zs3.info/zasady-rekrutacji/

ZSiPKZ w Bielawie (tzw. ŻEROM) (typ szkoły-technikum) http://www.zs-bielawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=54

Szkoły Niepubliczne w Bielawie (typ szkoły liceum/szkoła branżowa I stopnia)  http://michalska.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie (tzw. Szkoła CECHOWA) (typ szkoły-szkoła branżowa I stopnia)  https://www.facebook.com/events/236470130996297/

Jeśli chciałbyś poznać szczegółowo zawód, który Cię interesuje, sprawdź go na stronie: https://mapakarier.org/paths

opr. Małgorzata Bieżanowska-Liwuś

Info dla uczniów i rodziców klas 8

        W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

        Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Jeśli pojawią się nowe terminy to niezwłocznie Was o nich poinformuję. 

opr. Małgorzata Bieżanowska-Liwuś -doradca zawodowy

    

 

 

INFORMACJA dla KLAS 8 (REKRUTACJA)

         Małymi kroczkami zbliża się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

      Proszę o zapoznanie się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 szkół prowadzonych przez nasz powiat oraz zasadami rekrutacji. Na bieżąco będą umieszczane informację nt. rekrutacji, gdy tylko ukażą się nowe wytyczne zawiązane z ograniczeniem dostępu do placówek oświatowych. (sposób składania podać, świadectw itp.)

WAŻNY LINK: https://bit.ly/2JH4gSl.

W ww linku znajduje się oferta edukacyjna, ale bezpośrednio na stronach szkół ponadpodstawowych można znaleźć szczegółowy opis kierunku/profilu/zawodu, do czego zachęcam. Zgromadzenie jak największej ilości informacji przed podjęciem decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia jest bardzo ważne i pomocne.

opr. Małgorzata Bieżanowska-Liwuś

REKRUTACJA do SP 10

Drodzy Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!!! 

W związku z upływem terminu rekrutacji, proszę tych z Państwa, którzy nie zgłosili swoich dzieci do szkoły, o pilny kontakt pod numerem 74-645-22-17.

Ponadto przypominam, że zgłoszenia (dla dzieci z rejonu) i wnioski (dla kandydatów spoza rejonu) dostępne są na stronie internetowej szkoły:  www.sp10bielawa.eu, w zakładce O szkole/ Do pobrania. Wypełnione druki można przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl