O ekologii można również śpiewać.

        W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. odbł się XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej “Ekopiosenka 2019” zorganizowany przez MCK w Legnicy. Uczestniczyły w nim trzy nasze uczennice Aurelia Duraj i Alicja Hordyj z klasy 6c oraz Agnieszka Letniowska z klasy 7c, które zostały zakwalifikowane do finału konkursu na podstawie nadesłanych nagrań. Po wysłuchaniu 50 wykonawców jury przyznało:
w kat. III
3 miejsce Aurelii Duraj
Grand Prix “Ekopiosenki 2019” otrzymała Agnieszka Letniowska

opr. Anna Lutz