Informacje dla klas VIII SP i III GIM nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

https://www.pow.dzierzoniow.pl/dla-mieszkanca/edukacja-i-kultura/nabor-do-szkol-srednich-2019-2020