Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez naszej Szkoły. W tym roku miało ono miejsce 23 października. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. W uroczystości tej wzięły udział cztery klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c, 1d wraz z wychowawcami, dyrektor szkoły Beata Lis, wicedyrektor Beata Tomczak -Litwa, ksiądz prałat Stanisław Chomiak, dyrektor MZPO Ewa Kowalik, przewodniczący Rady Rodziców Robert Letniowski, przedstawiciel Rady Rodziców Anna Kwiatkowska oraz licznie zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, podczas której zaprezentowały swoje talenty wokalne oraz recytatorskie, wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Po części artystycznej uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pani dyrektor i wicedyrektor dokonały ołówkiem aktu pasowania na ucznia. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie.
Na zakończenie pani dyrektor oraz zaproszeni goście gratulowali i życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce. Wychowawcy wręczyli okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia, a rodzice poszczególnych klas przygotowali w klasach poczęstunek dla swoich dzieci oraz upominki. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami uczniów. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. 

opr. Barbara Walczak , Małgorzata Malinowska, Iwona Kucina , Jadwiga Wiśniewska

Więcej zdjęć w galerii