Kontakt

Dyrektor szkoły - Beata Lis
Dyrektor szkoły
mgr Beata Lis
tel.:  74 645 22 16
Wicedyrektor szkoły - Beata Tomczak - Litwa
Wicedyrektor
mgr Beata Tomczak – Litwa
tel.: 74 645 22 18
ul. gen. G. Roweckiego 6
Ewelina Szewczyk
Karolina Dziarmaga
tel.: 74 645 22 17
sekretarz szkoły
ul. Parkowa 12
Grażyna Grabczak
tel.: 74 645 22 10

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza 🙂

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie, ul. Gen. G. Roweckiego 6. 58-260 Bielawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z regulaminem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* (imię i nazwisko, adres e-mail) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawie do sprostowania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu przesyłania informacji marketingowych związanych z działalnością szkoły

Informacji o realizowanych projektach edukacyjnych, programach i akcjach wewnątrzszkolnych, skupiających całą społeczność szkolną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania wyżej wymienionych informacji drogą elektroniczną. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 64/ WE.